Teknoloji olarak daha gelişmiş, karmaşıklılığın ve kurulumunun daha basite indirgenmesi uygulama alanlarının yaygınlaşma yönünde hızlı bir gelişim içinde olması yönünde geleceğe yönelik iyeleştirmeleridir.

Sektörün genç bir sektör olması kar marjlarının yüksek olması gibi yargı içinde olan insanların bilinçli bilinçsiz bu işi yapması sektörümüzün en önemli kanayan yarasıdır.

Bilmeliyiz ki şimdiki uygulama alanlarında belki de bir kere lazım olacak sistemin o günde çalışmaması ya da yeterli gelmemesi işin sadece çöp yığını haline gelmesini sağlar. Bu da güvenlik sistemi kurup da aslında güvenliğimize bir açık daha sağlamış olmamızla eşdeğer. Sektörümüzü daha eğitimli ve teknolojiye uyumlu hale getiren satıcılar ile geleceğe hitap etmesi umudu içindeyiz.